Wij zijn beperkt weer open voor reguliere patiëntenzorg.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Dit doen wij middels onderstaande vragenlijst. Mocht u op één van de onderstaande vragen ‘ja’ antwoorden dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met onze praktijk (020-6642331). Samen met uw tandarts kijken we dan of de afspraak door kan gaan.  Heeft u al een afspraak en is het onverstandig om de afspraak door te laten gaan, dan kunt u de afspraak kosteloos annuleren.

Vragenlijst:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Maak geen gebruik van ons toilet.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u de hand niet schudden.
Voorafgaand sommige behandelingen zullen wij u vragen de mond 1 minuut te spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Toeslag voor extra maatregelen in verband met het coronavirus (SARS-CoV-2)

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra kosten voor de nieuwe en bestaande maatregelen die wij maken in verband met het corona virus brengen wij een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. De kosten zullen op uw rekening komen onder de code C88. Dit is een door de NZA vastgestelde code die vanaf 1 augustus tot 1 november doorberekend zal worden door tandartsen aan hun patiënten. Deze code wordt door ons maximaal 1 keer per patiënt in rekening gebracht.

Scroll naar top