Parodontitis

Als u parodontitis heeft, is het belangrijk dat u zich door een mondhygiënist laat behandelen. Tanden en kiezen kunnen anders op den duur gaan uitvallen.

door: mondhygiënist Maria Borgers

Wat is parodontitis?

Bij parodontitis is niet alleen het tandvlees ontstoken, maar heeft de ontsteking zich ook uitgebreid in de richting van het kaakbot.

letterlijk betekent parodontitis:

 • parodontium: alle steunweefsels rondom en de tanden en kiezen
 • -itis: ontsteking

Parodontitis is een chronische ontsteking die het kaakbot en het steunweefsel rondom de tanden en kiezen aantast.

Hoe langer u het heeft, hoe meer kaakbot en steunweefsel er verloren gaan. Hoe minder kaakbot en ander ondersteunend weefsel, hoe losser de tanden of kiezen kunnen gaan staan. Het gaat om een voortschrijdende ziekte.

Symptomen van parodontitis

Vaak merkt u niet dat u parodontitis heeft. U kunt het jarenlang hebben zonder ergens last van te hebben. Meestal verloopt de ziekte zonder pijn.

Mogelijke symptomen van parodontitis:

 • rood, slap en gezwollen tandvlees
 • bloedend tandvlees
 • een onaangename mondgeur
 • een vieze smaak in de mond

Deze symptomen zijn deels ook aanwezig bij gingivitis (ontstoken tandvlees). De tandarts en de mondhygiënist kunnen met zekerheid vaststellen of er in uw geval sprake is van parodontitis.

Teruggetrokken tandvlees

Teruggetrokken tandvlees kan meerdere oorzaken hebben.
Parodontitis is er één van. Het terugtrekken van het tandvlees komt bij parodontitis doordat de ontsteking de steunweefsels, het kaakbot en het tandvlees aantast. Om dit proces te stoppen, moet de parodontitis behandeld worden.

Loszittende tanden

Pas in een vergevorderd stadium van parodontitis kunt u merken dat het tandvlees zich terugtrekt, en dat uw tanden en kiezen losser komen te staan. Door de ontsteking kan er uiteindelijk zoveel kaakbot verloren gaan, dat de tanden en kiezen hun houvast verliezen en uitvallen.

Pockets tussen tand en tandvlees

Een pocket is een ruimte tussen het tandvlees en een tand of kies.

De tandarts en mondhygiënist stellen bij elk bezoek vast:

 • wat de conditie is van uw tandvlees
 • of u pockets heeft
 • of u parodontitis heeft

Dit doen we door:

 • de röntgenfoto’s te bekijken
 • pocketdieptes te meten

Parodontitis genezen

Als er sprake is van parodontitis, is het belangrijk dat een mondhygiënist het behandelt.
Een parodontale behandeling is, samen met een goede mondhygiëne, namelijk de enige manier waarop verlies van tanden en kiezen voorkomen kan worden.

Na een succesvolle parodontale behandeling treedt reductie van pockets op. Als alle pockets 3 mm of minder zijn, heeft u een gezond gereduceerd parodontium. Er is dan geen sprake meer van parodontitis.

Stop de parodontitis nu

Behandeling parodontitis

We behandelen parodontitis volgens het paro-protocol. Dit protocol is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP).

Een parodontale behandeling bestaat uit een aantal delen:

1. parodontaal onderzoek met parodontiumstatus

De mondhygiënist doet een nulmeting van uw parodontale situatie. We brengen deze in kaart met een zogenaamde parodontiumstatus. Aan de hand van deze status kunnen we de initiële behandelingen starten.

U krijgt ook uitgebreide mondhygiëne-instructies. Die stemmen we af op u, en uw gebit, af. Het slagen van de parodontale behandeling staat en valt namelijk met een goede mondhygiëne.

2. initiële parodontale behandelingen

We gaan uw gebit uitgebreid reinigen. Dit kan eventueel onder verdoving. Voor de gebitsreiniging zijn drie of vier afspraken nodig.

3. tussentijdse beoordeling

Als het nodig is plannen we een afspraak in voor een tussentijdse beoordeling. We beoordelen dan globaal het resultaat van de:

 • gebitsreiniging
 • mondhygiënische zelfzorg

Treffen we op dat moment nog tandplak of tandsteen aan, dan verwijderen we dit.

Als de mondhygiëne nog niet goed genoeg is, geven we extra uitleg over het schoonhouden van de mond. We bespreken hoe u gemotiveerd kunt blijven.

4. herbeoordeling met een parodontiumstatus

Drie maanden na de initiële parodontale behandelingen doen we een herbeoordeling.
Tijdens deze afspraak brengen we opnieuw uw parodontale situatie in kaart. Vervolgens vergelijken we de nieuwe metingen met onze eerdere nulmeting.

De parodontale situatie is, bij een goede mondhygiënische zorg, meestal verbeterd.

5. nazorg om terugkeer van de parodontitis te voorkomen

In het eerste jaar na de parodontale behandeling blijft het belangrijk om elke drie maanden bij de mondhygiënist te komen voor nazorgbehandelingen. We moeten het tandvlees goed in de gaten blijven houden om terugkeer van de parodontitis te voorkomen.

Bij zo’n behandeling beoordelen we de parodontale situatie weer en verwijderen we eventuele tandplak en tandsteen. Als het nodig is, krijgt u een herinstructie voor de mondhygiëne.

De frequentie van de nazorgbehandelingen die u nodig heeft, hangt af van:

 • uw mondhygiëne
 • de diepte van de rest-pockets

Soms zijn er ondanks een goed uitgevoerde parodontale behandeling nog verdiepte rest-pockets aanwezig. Wij zullen dan met u kijken wat er nodig is om dit verder te behandelen.

Het kan ook zijn dat we het een microbiologisch onderzoek willen uitvoeren, zodat we weten welke bacteriën er aanwezig zijn. We kunnen dan eventueel een antibioticum inzetten om de bacteriën te bestrijden.

Als er langere tijd geen sprake meer is van parodontitis, dan is het voldoende om bijvoorbeeld twee keer per jaar voor een gewone gebitsreiniging te komen.

Flapoperatie

Soms zijn pockets zo diep, of zo slecht bereikbaar, dat wij u doorverwijzen naar een parodontoloog voor een flapoperatie.

Bij een flapoperatie wordt het tandvlees op de plekken van de verdiepte pockets opgeklapt. Daardoor wordt het worteloppervlak goed zichtbaar en kan de parodontoloog het goed reinigen.

Na de reiniging wordt het tandvlees weer gehecht. Het tandvlees zal genezen, en gaat zich weer vasthechten aan de tanden en kiezen.

Kosten parodontale behandeling

De kosten van een parodontale behandeling hangen af van de precieze situatie in uw mond en hoe goed u het kunt schoonhouden. Bij meer, en ernstigere pockets (hier genoemd elementen), is de behandeling duurder.

Een parodontitis-behandeling kost meestal tussen de 800 en 1000 € in totaal. We begroten vooraf de kosten in uw geval.

Mondhygiëne-instructies zijn bij alle parodontale behandelingen in de prijs inbegrepen.

De tarieven per stap van de behandeling:

1. kosten parodontaal onderzoek met een parodontiumstatus

T 012      Parodontiumstatus € 174,85

2. initiële parodontale behandeling

T 021      Grondig reinigen wortel, complex, per element € 32,56
T 022      Grondig reinigen wortel, standaard, per element € 24,12
A 10      Verdoving per element € 15,07

toelichting:

 • het aantal elementen (pockets) wordt berekend aan de hand van de parodontiumstatus
 • er zijn meestal 3 of 4 afspraken nodig om uw gebit uitgebreid te reinigen
 • het reinigen kan eventueel onder verdoving

3. tussentijdse beoordeling

T 021      Grondig reinigen wortel, complex, per element € 32,56
T 022      Grondig reinigen wortel, standaard, per element € 24,12
A 10      Verdoving per element € 15,07

toelichting:

 • een tussentijdse beoordeling vindt plaats 6 weken na de laatste initiële behandeling
 • het aantal elementen (pockets) wordt berekend aan de hand van de parodontiumstatus
 • het reinigen kan eventueel onder verdoving

4. herbeoordeling met een parodontiumstatus

T 032   Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus  € 108,53

toelichting:

 • de herbeoordeling vindt plaats ongeveer 3 maanden na de laatste initiële reiniging

5. nazorg om terugkeer van de parodontitis te voorkomen

T 042      Consult parodontale nazorg € 91,64
T 043      Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121,79
T 044      Complex consult parodontale nazorg € 162,19

toelichting:

 • in het eerste jaar zijn er meestal vier nazorgbehandelingen nodig
 • als de parodontitis weg is, kunt u twee keer per jaar komen voor een gewone gebitsreiniging
Scroll naar top