Kosten tandarts en mondhygiënist

De kosten van tandarts en mondhygiënist zijn vastgesteld door de overheid. Uw tandarts kan een offerte voor een behandeling maken.

Een behandeling bij de tandarts of mondhygiënist bestaat meestal uit meerdere verrichtingen, die ieder hun eigen code hebben.

Tandartscodes

Voor alle onderdelen van een behandeling is er een zogenaamde prestatiecode. Deze codes ziet u terug op uw factuur.

De tarieven die bij de codes horen, zijn door de overheid bepaald.

Alle tandartsen en mondhygiënisten in Nederland gebruiken deze codes en ook de verzekeringsmaatschappijen rekenen hierop af.

Goedkope tandarts

Uw tandarts kan in principe niet duurder zijn dan een andere tandarts, omdat de prestatiecodes gebruikt moeten worden om een factuur te maken.

Helaas moeten er soms kostbare behandelingen worden uitgevoerd.

Vraag uw tandarts of hij deze kostbare behandelingen voor u begroot. Dan kunt u zelf bij uw verzekering navragen of, en hoeveel, u vergoed krijgt.
Zo komt u na afloop van de behandeling niet onverwacht voor hoge kosten te staan.

Als u twijfelt over een dure behandeling, kunt u ook een second opinion van een andere tandarts aanvragen.

Inzicht in kosten tandarts en mondhygiënist

Hieronder ziet u de tarievenlijst als samengesteld door de beroepsvereniging KNMT voor 2020.

U kunt in principe alle tarieven hieronder terugvinden.

U kunt de lijst doorzoeken op trefwoord door de toetscombinatie Cntrl + f  (of cmd + f voor Mac) te gebruiken.

Kosten tandarts en mondhygiënist inschatten

Let op: u kunt op voorhand de kosten van uw behandeling opzoeken, maar de kosten kunnen na de behandeling toch nog anders uitpakken.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat er meerdere verrichtingen nodig zijn in één behandeling.

Voorbeeld:

U zoekt vulling in de tarievenlijst en komt uit op code

  • V91 (eenvlaksvulling composiet)

Maar de uiteindelijke factuur is opgebouwd uit:

  • A10 (verdoving)
  • V50 (rubberdam)
  • V93 (drievlaksvulling)

Alleen de tandarts of mondhygiënist kan u vertellen welke codes gebruikt zullen worden.

Wij kunnen de behandeling altijd op voorhand voor u begroten als u dit fijn vindt.

Overzicht tarieven tandarts en mondhygiënist

I Consultatie en diagnostiek (C)  
a. Diagnostisch onderzoek  
C11Periodieke controle€ 22,16
C13Probleemgericht consult€ 22,16
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 22,16
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 104,95
C29 *Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 29,15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak€ 58,31
c. Toeslagen en diversen  
C80Mondzorg aan huis€ 17,49
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€ 46,65
C85Weekendbehandeling€ 22,16
C86Avondbehandeling€ 22,16
C87Nachtbehandeling€ 22,16

 

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)  
X10Kleine röntgenfoto€ 16,33
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,24
X21Kaakoverzichtsfoto€ 69,97
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 69,97
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 25,66
X24Schedelfoto€ 31,49
X34Beoordelen schedelfoto€ 23,32
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€ 198,24
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 58,31
III Preventieve mondzorg (M)  
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 13,07
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13,07
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13,07
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 26,24
M32**Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek€ 17,49
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 5,83
M40Fluoridebehandeling€ 14,58
M61 *Mondbeschermer€ 26,24
M80 *Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 50,73
M81 *Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 27,99

 

IV Verdoving (A)  
A15Oppervlakte verdoving€ 7,58
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 14,58
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatiekostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)  
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 29,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)€ 29,15
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 36,66
VI Vullingen (V)  
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 24,49
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 39,07
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 50,73
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 71,13
V81Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 36,15
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 50,73
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 62,39
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 82,80
V91Eénvlaksvulling composiet€ 46,65
V92Tweevlaksvulling composiet€ 61,22
V93Drievlaksvulling composiet€ 72,88
V94Meervlaksvulling composiet€ 93,29
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 69,97
V30Fissuurlak, eerste element€ 26,724
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€ 14,58
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen.€ 5,83
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 11,66
V70 *Parapulpaire stift€ 11,66
V80 *Wortelkanaalstift€ 20,41
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 8,75
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)  
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 22,16
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 40,82
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 32,07
b. Wortelkanaalbehandeling  
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60 *Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 46,65
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten€ 47,90
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 104,95
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 151,60
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 198,24
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 244,89
E85Elektronische lengtebepaling€ 14,58
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 17,49
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 46,65
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51Verwijderen van kroon of brug€ 34,98
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 29,15
E53Verwijderen van wortelstift€ 40,82
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 29,15
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 29,15
E56 *Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 40,82
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 29,15
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 81,63
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 52,48
E63 *Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material€ 43,73
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 46,65
Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 58,31
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 29,15
Bleken  
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 46,65
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 17,49
E97 *Uitwendig bleken per kaak€ 72,88
Behandeling trauma-element  
E40Directe pulpa-overkapping€ 29,15
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 11,66
E43 *Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 23,32
E44Verwijderen spalk, per element€ 5,83
Aanbrengen rubberdam  
E45Aanbrengen rubberdam€ 11,66
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31Snij-/hoektand€ 116,61
E32Premolaar€ 163,26
E33Molaar€ 209,91
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€ 23,32
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie€ 81,63
E37Kijkoperatie€ 69,97
Gebruik operatiemicroscoop  
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 78,71
Gebruiksklaar maken praktijkruimte  
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 58,31
VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 69,97
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 134,11
R10 * Drievlaks composiet inlay € 174,92
R11 * Eenvlaksinlay € 104,95
R12 * Tweevlaksinlay € 163,26
R13 * Drievlaksinlay € 233,23
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 29,15
R24 * Kroon € 256,55
R34 * Kroon op implantaat € 233,23
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 68,77
R29 * Confectiekroon € 52,48
R31 Opbouw plastisch materiaal € 58,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 58,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 116,61
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 174,92
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 87,46
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145,77
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 29,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 29,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 116,61
R61 * Plakbrug met preparatie € 174,92
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,82
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23,32
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14
R71 *  Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64,14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 29,15
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69,97
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116,61
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 29,15
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11,66
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
IX Behandeling kauwstelsel
a. Pijn en bewegingsstoornissen
(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)  
Onderzoek/diagnostiek bij OPD  
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 104,95
G22 Verlengd onderzoek OPD €209,91
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 93,29
Therapie bij OPD A (niet complex) of OPD B (complex) na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)  
G41 Consult OPD-therapie A (niet complex)
€ 61,22
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 157,43
G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 46,65
G47 Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie A € 69,97
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)    
G43 Consult OPD-therapie B € 117,78
G44 * Therapeutische injectie € 64,14
G46 * Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) € 46,65
G48 Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie B € 116,61
b. Beetregistraties
De hieronder vermelde tarieven voor code G10 tot en met G20 zijn inclusief kosten van tandtechnische werkzaamheden al of niet in eigen beheer uitgevoerd.
 
G10 Niet-standaard beetregistratie € 87,46
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgende op G10  
G11 Scharnierasbepaling € 87,46
G12 Centrale relatiebepaling € 81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen € 58,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 524,77
G16 Therapeutische positiebepaling € 29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 58,31
Diversen  
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 29,15
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 320,69
G69 * Beetbeschermingsplaat € 64,14
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 58,31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291,54
G72 Controlebezoek MRA € 29,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 46,65
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)  
a. Onderdeel A

H11 kan niet in rekening worden gebracht voor extracties in het kader van orthodontie.

Hiervoor gelden afwijkende prestaties (zie hoofdstuk Orthodontie). De verrichtingen in

hoofdstuk X zijn inclusief verdoving.

 
H11Trekken tand of kies€ 43,73
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32,65
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,06
H26Hechten weke delen€ 64,14
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 58,31
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 17,49
b. Onderdeel B  
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 58,31
H33Hemisectie van een molaar€ 69,97
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 69,97
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 52,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 34,98
Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 69,97
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 93,29
H44Primaire antrumsluiting€ 64,14
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 81,63
Cyste-operatie  
H60Marsupialisatie€ 81,63
H65Primaire sluiting€ 157,43
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 81,63
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 157,43
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 110,78
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 186,58
XI Kunstgebitten (P)
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87,46
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64,14
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239,06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326,52
P31 * Wortelkap met stift € 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,58
P45 * Noodkunstgebit € 116,61
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 174,92
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 233,23
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379,00
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64,14
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,98
P27 Reoccluderen € 58,31
P28 Naregistratie en remounten € 58,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87,46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98

Overkappingskunstgebit

P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46,65
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 40,82
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder € 58,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87,46
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 163,26
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,65
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,82
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87,46
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,65
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 46,65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 46,65

Nazorg

Onder prothetische nazorg wordt verstaan:
– het controleren van de pasvorm van de bestaande prothese;
– het aanpassen van de prothese;
– het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een relining/rebasing (opvullen), tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantalbenodigde zittingen.

Verrichtingen P01, P02, P03, P04, P06, P51, P52, P53, P54, P56 en P65 kunnen niet binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd. De zorg van deze verrichtingen valt binnen vier maanden na plaatsing onder prothetische nazorg, behalve in het geval van een immediaatprothese. Verrichting P07, P08, P57 en P58 kunnen alleen binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd indien sprake is van onzorgvuldig gebruik door de pati.nt.

XIII Implantaten (J)
J97 Overheadkosten implantaten € 171,85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97,25
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 63,56
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 97,79
J03 * Proefopstelling € 132,01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,00
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234,69
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146,68
J11 Prepareren donorplaats € 132,01
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 141,79
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 68,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,34
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 83,12
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 127,12
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 58,67
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 223,44
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 73,34
J29 * Plaatsen volgende Healing Abutment € 34,71
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161,35
J27 Vervangen eerste implantaat € 223,44
d. Diversen
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,56
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 102,68
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 112,45
J33 Kosten implantaat € 314,04
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting € 9,78
e. Mesostructuur
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 151,57
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 34,23
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 200,46
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 63,56
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,45
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Boven- en onder klikgebit € 503,60
J51 * Onder-klikgebit € 327,58
J52 * Boven-klikgebit € 327,58
J53 * Omvorming klikgebit € 97,79
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127,12
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 146,68
J56 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107,56
J59  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132,01
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88,01
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 136,90
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171,13
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195,57
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 220,02
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 53,78
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102,68
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127,12
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 151,57
J78 * Verwijderen én vervangen drukknop € 24,45
J79 * Verwijderen én vervangen steg € 45,47
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 497,73
XII Tandvleesbehandelingen (T)  
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 151,88
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 166,21
T21Grondig reinigen wortel, complex€ 30,95
T22Grondig reinigen wortel, standaard€ 22,92
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 88,83
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 103,16
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 45,85
T41Beperkt consult parodontale nazorg€ 60,18
T42Consult parodontale nazorg€ 87,11
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 115,77
T44Complex consult parodontale nazorg€ 154,17
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus€ 151,88
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 166,21
Parodontale chirurgie  
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 186,27
T71lapoperatie, per sextant (één zesde deel)€ 286,56
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)€ 343,87
T73Directe postoperatieve zorg, kort€ 57,31
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 154,17
T75Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 149,01
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 71,64
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T80Tandvleestransplantaat€ 123,22
T81Tuber- of retromolaarplastiek€ 100,30
T82Tandvleescorrectie, per element€ 54,45
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 143,28
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)  
T84 *Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 343,87
T85 *Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 114,62
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 186,27
Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T87Kroonverlenging per element€ 186,27
T88Kroonverlenging per sextant€ 343,87
Directe postoperatieve zorg  
T89Directe postoperatieve zorg, kort€ 57,31
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 154,17
Diversen  
T91Pocketregistratie€ 34,39
T92Parodontiumregistratie€ 68,77
T93**Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 40,12
T94Behandeling tandvleesabces€ 77,37
T57 *Toepassing lokaal medicament€ 61,90
T95 *(Draad)Spalk€ 22,92
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse€ 57,31
XIV Uurtarieven (U)
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,05
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten € 15,06
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,06
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 180,95
XV Abonnementen (Z)
Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7,45
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11,46
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 15,47
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 18,91
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 22,92
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6,30
Scroll naar top