Tand afgebroken

Als er een tand afgebroken is, ga dan onmiddellijk naar de tandarts. Neem uw tand mee, los in uw mond. Heel kort afspoelen mag, maar raak de tandwortel liever niet aan.

Ongelukken waarbij een tand afgebroken is, verplaatst is of zelfs volledig uit de mond is, zijn altijd spoed! Hoe sneller u bij de tandarts bent, hoe beter.
Bel ons direct, of ga buiten openingstijden naar een spoedtandarts.

Afgebroken tand meenemen

Neem een eventuele uitgeslagen volledige tand (dus de tand met de intacte wortel) altijd mee naar de spoedtandarts.

Tandwortel niet aanraken

Raak de tandwortel niet aan. De kans dat we hem kunnen terugplaatsen is dan groter.

Stukje tand afgebroken

Als u slechts een deel van de tand heeft, neemt u dat dan mee. Wellicht kunnen we er nog wat mee: dat kunnen we het beste beoordelen als u in de stoel zit.

Afgebroken tand alleen kort afspoelen

U kunt de tand eventueel afspoelen met melk of koud water, maar het afspoelen mag niet langer dan 10 seconden duren.

Tand in de mond bewaren

U bewaart uw tand bij voorkeur onder de tong, of in een bakje gevuld met bijvoorbeeld spuug of zout water.

Scroll naar top

Geachte patiënt van Tandartsen Rooseveltlaan,

Op zondag 15 maart kregen wij van onze beroepsvereniging de KNMT het dringende advies om onze reguliere patiëntenzorg per direct op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-corona patiënten. Als praktijk volgen wij dit advies op. Dit betekent dat wij van 16 maart tot en met 6 april gesloten zijn.

Voor spoed klachten kunt u bellen met onze praktijk op het reguliere nummer: 020 – 664 23 31
Er zal vooralsnog een tandarts beschikbaar blijven.

In de mondzorg wordt meer dan in andere beroepsgroepen gewerkt met aerosolen die als transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten mondzorgverleners heel dicht op de mond van een patiënt. Dit heeft ertoe geleid dat de KNMT in overleg met het ministerie van VWS en via hen het RIVM tot dit advies is gekomen.
De komende dagen zullen wij u bellen voor het maken van een nieuwe afspraak na 6 april.

Wij wensen iedereen veel gezondheid en succes in deze uitzonderlijk nare periode en zijn dus telefonisch wel bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

het team van Tandartsen Rooseveltlaan