Tandarts Eline van der Meulen

Eline van der Meulen

Ik werk als en tandarts en algemeen practicus. Ik ben sinds april 2014 werkzaam bij de praktijk.

Vakinhoudelijke interesses

Mijn interesse ligt bij esthetische en restauratieve tandheelkunde, met name in de restauratieve behandelingen in composiet. Zo vind ik het bijvoorbeeld erg leuk om het gebit van mensen te herstellen die veel schade hebben opgelopen door knarsen.

Studie

Ik ben in november 2009 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ik ben geïnteresseerd geraakt in de studie Tandheelkunde doordat ik een oom had die tandarts was. Wij gingen met het hele gezin als uitje op controle bij oom Atte.
Later heb ik bij hem stage gelopen, en na mijn afstuderen heb ik er nog korte tijd gewerkt om wat extra ervaring op te doen.

Werkervaring

Ik heb na mijn afstuderen in verscheidene praktijken gewerkt om zo veel mogelijk ervaring op te doen. Dat ging meestal om reguliere praktijken, maar ik heb ook een hele leuke tijd gehad in een tandartspraktijk gericht op speciale doelgroepen zoals extreem angstige patiënten.

Vanwege een verhuizing heb ik uiteindelijk de overstap gemaakt naar Tandartsen Rooseveltlaan.

Manier van werken

Ik vind het belangrijk om altijd de tijd te nemen. De patiënt bestaat niet alleen uit tanden en kiezen, maar er zit natuurlijk ook nog een persoon aan vast.

Ik vind het daarom belangrijk om ook op het persoonlijke vlak een goede band met de patiënten te hebben zodat patiënten zich prettig voelen bij mij in de stoel.

Werkplezier

Een fijne werkdag is als patiënten tevreden zijn. Als patiënten bijvoorbeeld erg op zien tegen een behandeling, vind ik het altijd fijn om achteraf te horen dat het 100% is meegevallen.

Zwangerschapsverlof

Vanaf 21 feb 2020 heb ik heb ik zwangerschapsverlof. Ik ben dan afwezig tot 1 juli. Daarna heb ik tot 1 oktober een aangepast rooster.
De meeste van mijn behandelingen worden door collega Jorden van Zeumeren overgenomen.

Werkdagen

Ik was altijd aanwezig op

  • maandag
  • dinsdag
  • donderdag

De vrijdag gebruik ik momenteel om ervaring op te doen op het gebied van esthetische en restauratieve tandheelkunde in een specialistenpraktijk.

Scroll naar top

Geachte patiënt van Tandartsen Rooseveltlaan,

Op zondag 15 maart kregen wij van onze beroepsvereniging de KNMT het dringende advies om onze reguliere patiëntenzorg per direct op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-corona patiënten. Als praktijk volgen wij dit advies op. Dit betekent dat wij van 16 maart tot en met 6 april gesloten zijn.

Voor spoed klachten kunt u bellen met onze praktijk op het reguliere nummer: 020 – 664 23 31
Er zal vooralsnog een tandarts beschikbaar blijven.

In de mondzorg wordt meer dan in andere beroepsgroepen gewerkt met aerosolen die als transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten mondzorgverleners heel dicht op de mond van een patiënt. Dit heeft ertoe geleid dat de KNMT in overleg met het ministerie van VWS en via hen het RIVM tot dit advies is gekomen.
De komende dagen zullen wij u bellen voor het maken van een nieuwe afspraak na 6 april.

Wij wensen iedereen veel gezondheid en succes in deze uitzonderlijk nare periode en zijn dus telefonisch wel bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

het team van Tandartsen Rooseveltlaan