Tandartsassistent Kitty Schenk

Kitty Schenk

Ik werk sinds 2011 als balie- en tandartsassistent bij Tandartsen Rooseveltlaan.

Dagelijks werk

Anderhalf jaar geleden ben ik – voorlopig – gestopt met het assisteren van de tandartsen, om mij vol overgave op de baliewerkzaamheden te richten.

Door mijn werk als balie-assistent ben ik al jaren het gezicht van de praktijk. Ik zorg voor de agendaplanning en beantwoord de binnenkomende e-mails en telefoontjes.

Hierdoor ken ik de meeste van onze patiënten bij naam. Ik vind het belangrijk om een beetje met de mensen mee te leven.

Werkplezier

Ik vind het heel erg leuk om met mensen om te gaan en werk met veel plezier.

Werkervaring

Ik ben in 1994 begonnen als balie-, omloop- en tandartsassistente in de praktijk van mijn man, die ook tandarts was.
Na zijn overlijden in 2010 ben ik terechtgekomen in twee grote tandartspraktijken. Daar heb ik weer andere ervaringen opgedaan, zoals het assisteren bij verschillende implantologen.

Ik heb toen ook verschillende cursussen gevolgd. Eén daarvan was: hygiëne in de tandartspraktijk.

Werkdagen

  • maandag
  • dinsdag
  • woensdag
  • donderdag
Scroll naar top

Geachte patiënt van Tandartsen Rooseveltlaan,

Op zondag 15 maart kregen wij van onze beroepsvereniging de KNMT het dringende advies om onze reguliere patiëntenzorg per direct op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-corona patiënten. Als praktijk volgen wij dit advies op. Dit betekent dat wij van 16 maart tot en met 6 april gesloten zijn.

Voor spoed klachten kunt u bellen met onze praktijk op het reguliere nummer: 020 – 664 23 31
Er zal vooralsnog een tandarts beschikbaar blijven.

In de mondzorg wordt meer dan in andere beroepsgroepen gewerkt met aerosolen die als transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten mondzorgverleners heel dicht op de mond van een patiënt. Dit heeft ertoe geleid dat de KNMT in overleg met het ministerie van VWS en via hen het RIVM tot dit advies is gekomen.
De komende dagen zullen wij u bellen voor het maken van een nieuwe afspraak na 6 april.

Wij wensen iedereen veel gezondheid en succes in deze uitzonderlijk nare periode en zijn dus telefonisch wel bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

het team van Tandartsen Rooseveltlaan