Overstappen naar andere tandarts

U kunt altijd overstappen naar een andere tandarts als u daar behoefte aan heeft.

door: tandarts Steven Lolkema

Een goede relatie met de tandarts is belangrijk. Ideaal is natuurlijk als u bij een tandarts bent die van jongs af aan u gebit onderhoudt, die alles van u en uw gebit weet, en over wie u tevreden bent.

In de praktijk wisselen mensen een aantal keer in hun leven van tandarts, bijvoorbeeld omdat ze gaan verhuizen.

Mag je zomaar naar een andere tandarts?

U kunt gewoon naar een andere tandarts gaan als u dat wilt – om welke reden dan ook.

De meeste tandartsen vinden het wel zo prettig als u afscheid neemt.
Daarnaast horen ze meestal graag waarom u bij ze vertrekt. Zo krijgen zij inzicht in wat ze in hun praktijk kunnen verbeteren. Dat kan live, telefonisch of schriftelijk.

Voelt u zicht echter nooit verplicht om een reden voor vertrek op te geven. U bent uw tandarts geen verantwoording schuldig.

Eenmalig naar andere tandarts

Heeft u spoedklachten en kunt u niet snel genoeg bij uw tandarts terecht? Dan kunt u naar een spoedtandarts gaan.
Voor sommige klachten is dit ook noodzakelijk.

Het is wel een noodoplossing: uw eigen tandarts heeft een beter zicht op uw gebit en de geschiedenis van uw gebit dan een tandarts die u niet kent.

Als u nog niet weet of u weg wilt bij uw tandarts, maar wel twijfelt over de behandeling die u van uw tandarts gaat krijgen, dan kunt u ook denken aan een second opinion door een andere tandarts.

Geen tandarts maar wel kiespijn?

Dan is dit een uitstekend moment om naar een tandarts te gaan.
Hoe langer u wacht, hoe meer kans op grote schade aan uw gebit. Het herstel daarvan zal ook hogere kosten met zich meebrengen.

Afgezien daarvan is de kiespijn soms ook niet uit te houden.

Van tandarts wisselen: plan van aanpak

Als u van tandarts wilt wisselen, dan kunt u het beste als volgt te werk gaan:

  1. u vindt een nieuwe tandarts, en maakt een afspraak voor een eerste consult
  2. u zegt uw oude tandarts op, en vraagt uw dossier op
  3. u zorgt dat het dossier bij uw nieuwe tandarts komt
  4. u heeft uw eerste consult bij de nieuwe tandarts

Als u van tandartspraktijk wisselt, wisselt u meestal ook van mondhygiënist. Maar dat hoeft niet, als u dat niet wilt.
Het is namelijk geen verplichting om een mondhygiënist en tandarts uit dezelfde praktijk te hebben. Dus u kunt ook alleen van mondhygiënist wisselen, of alleen van tandarts.

Nieuwe tandarts zoeken

Natuurlijk wilt u naar een góede nieuwe tandarts overstappen. Maar hoe vindt u die?

U kunt kijken naar beoordelingen van tandartsen op reviewsites, zoals Independer, Tandarts.nl en Zorgkaart Nederland. Met deze recensies van tandartsen krijgt u een beeld of de patiënten tevreden zijn of niet.

Daarnaast is het verstandig om te informeren of uw nieuwe tandarts wel is aangesloten bij een beroepsorganisatie als de KNMT of VVAA.
Deze organisaties laten alleen tandartsen toe die aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen. Ze hebben ook een onafhankelijke klachtencommissie.

Inschrijven bij nieuwe tandarts

Niet alle tandartsen hebben ruimte voor nieuwe patiënten, dus u kunt het beste eerst even bellen en een afspraak maken voor een intake.

Een BSN-nummer, telefoonnummer en e-mailadres zijn meestal genoeg om u te kunnen inschrijven in een tandartspraktijk.

Als u naar onze tandartspraktijk zou willen overstappen, dan kunt u zich telefonisch, via de mail of via ons online inschrijfformulier inschrijven.

Afspraak maken met nieuwe tandarts

Als u zich bij ons aanmeldt als nieuwe patiënt, belt onze balie-assistent Kitty u terug om een eerste afspraak te maken.

Meestal delen wij u bij een tandarts en mondhygiënist in, maar als u een specifieke tandarts of mondhygiënist uit ons team wilt, dan kan dat natuurlijk ook.

Uw huidige tandarts opzeggen

Neem contact op met uw oude tandarts, en leg uit dat u wilt overstappen van tandarts. U bepaalt zelf hoe u deze communicatie vormgeeft. Vraag direct ook uw dossier op.

voorbeeldbrief uitschrijven tandarts

Dossier tandarts en mondhygiënist opvragen

Het is belangrijk dat uw dossier zo volledig mogelijk wordt overgedragen, zodat de nieuwe tandarts een goed inzicht krijgt in uw behandelgeschiedenis.

Ook het dossier van de mondhygiënist is belangrijk. Meestal krijgt u het vanzelf als u om dat van de tandarts vraagt.
Maar soms niet: soms heeft de mondhygiënist een eigen praktijk binnen de praktijk van de tandarts.

Dus het is handig om even te checken of beide dossiers er zijn.

Er zijn twee manieren om uw dossier over te dragen naar uw nieuwe tandartspraktijk.

  1. Als uw tandarts Zorgmail heeft, kan het dossier rechtstreeks naar de nieuwe tandarts worden gestuurd. Mits deze tandarts ook beschikt over Zorgmail. Wij gebruiken dit systeem in ieder geval wel.
  2. U kunt uw tandarts vragen om het dossier naar u te mailen. Zo heeft u altijd controle over uw eigen gegevens, die tenslotte uw eigendom zijn. U voorkomt zo ook getouwtrek tussen praktijken over de vraag of de gegevens al dan niet verstuurd zijn.

Geen tandarts, geen dossier?

Het kan zijn dat u lang niet naar de tandarts bent geweest. Als dit langer dan 10 jaar is, heeft uw laatste tandarts wellicht geen dossier meer van u. Hij of zij moet het namelijk 10 jaar bewaren.
Daarna mag het dossier vernietigd worden.

Als dat is gebeurd, beginnen wij opnieuw met het opbouwen van een dossier. Is er nog wel een dossier, dan ontvangen wij dat graag.

De eerste afspraak

Bij Tandartsen Roosevelt duurt de eerste afspraak een half uur.

In die tijd:

  • maken we kennis
  • brengt de tandarts de staat van het gebit en van het tandvlees in kaart
  • maken we eventueel vervolgafspraken

Kosten overstappen tandarts

De kosten van het eerste consult variëren.
Als er recent nog goede foto’s zijn gemaakt, dan kan het zo zijn dat er behalve een grondige controle verder niks hoeft te gebeuren. U bent dan klaar voor 22,91 €.

Zijn er geen goede foto’s, dan rekenen we meestal:
C 11 22,91 € (controle van het gebit en tandvlees)
X 11 12,66 € (een foto van één kaak)
X 11 12,66 € (een foto van de andere kaak)
OPT 68,77 € (een overzichtsfoto van uw gebit)
Zo kom je op  € 139,91 uit.

Maar soms maken we geen OPT, en soms weer meer X11’s, dus de prijs is moeilijk vast te leggen.

Hoe langer u niet naar de tandarts bent geweest, en hoe slechter de staat van uw gebit, hoe meer het eerste consult kost.

Realiseert u zich dat het uitstellen van een tandartsbehandeling uiteindelijk alleen maar tot meer tandartskosten leidt. Juist om dat te voorkomen zou u moeten gaan. Uitstel maakt altijd duurder!

Als Tandartsen Rooseveltlaan beseffen wij dat de kosten een drempel kunnen opwerpen. Daarom kunt u bij ons altijd een betalingsregeling treffen. Dat gaat via Infomedics.

Overstappen naar Tandartsen Rooseveltlaan

Als u zich bij ons wilt inschrijven, dan kunt u ons inschrijfformulier gebruiken. U komt dan direct in ons administratiesysteem terecht. U kunt ook bellen of mailen.

Wilt u eerst wat meer weten over de praktijk?

Inschrijven bij Tandartsen Rooseveltlaan: formulier

Wij bellen u terug na ontvangst van het inschrijfformulier.

U kunt ons ook bellen om u in te schrijven:

020 – 6642331

Scroll naar top